Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období

  • Volební období: 14.10.2022 - dosud / Složení zastupitelstva: 14.10.2022 dosud

Členové zastupitelstva

Volební období: 14.10.2022 - dosud
Složení platné v období: 14.10.2022 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Josef Čihař
Telefon: 724192072

Pozice: místostarosta
Jméno: Jitka Kalousková
Telefon: 728518321

Jméno: Miloš Bohuslav

Jméno: Kateřina Čihařová

Jméno: Ing. Zdeněk Drs

Jméno: Bc. Ladislav Dvořák

Jméno: Jiří Jaroš


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.