Úřední deska
Výsledek voleb do zastupitelstva obce
Vyhláška FÚ

Vyhláška


Uzavírka Hodětín

Uzavírka silnice-vodovod


Sbírka zákonů
Nakládání s odpady
Doporučení MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR


Nařízení vlády
Nařízení vlády
Nařízení hejtmanky

Nařízení


Sbírka zákonů

Usnesení vlády ČR


Veřejná doprava

Pokyny doprava


Opatřeni obecné povahy
Sbírka zákonů

sb 0035-2020


Sbírka zákonů

sb 0034-2020


Příloha opatření vlády

Příloha


Opatření vlády

Korona


Pokyny hejtmanky JK

Pokyny


Nařízení vlády

Krizová opatřen


Nařízení vlády

Opatřeni v mezinárodní-osobní dopravě


Nařízení vlády

Opatření o zákazu vstupu do ČR


Nařízení vlády

Opatření o dočasném zákazu školní docházky


Nařízení vlády

Opatření o zákazu kulturních akcí


Nařízení vlády

Znovu uzavření hranic


Usnesení vlády ČR

Nařizení vlády


Mimořádné vyhlášení

Vyhlášení ministerstva zdravotnictví


Příloha nařízení města Tábor

Příloha LHO Tábor


Zveřejnění nařízení města Tábor

Zpracování LHO Tábor


Vyhláška

Dražební vyhláška


Žádost ministerstva obrany

Ochranné letecké pásmo


Povinné čipování psů

Pravidla k čipování


Objíždka

Oprava Židova strouha


Úřední deska - archiv změn